Een carrière bij BBA Reman:
Cultuur en Waarden

We zijn op zoek naar de besten om zich bij onze organisatie aan te sluiten, en de besten betekent voor ons mensen die individuele verantwoordelijkheid en de kans om uit te blinken omarmen, terwijl ze nog steeds in een team werken om gezamenlijke doelen te bereiken. Wij hechten waarde aan mensen met integriteit, morele moed en ambitie, met een onberispelijke arbeidsethos. De kern van onze manier van werken is onze cultuur van openheid, eerlijkheid en het delen van ideeën. Ons open-deur-beleid houdt in dat medewerkers van alle niveaus kunnen communiceren met collega's van verschillende niveaus van senioriteit over de hele wereld. Het is deze benadering die ons zo snel zo ver heeft gebracht.


Wij willen bestuurders in plaats van passagiers. Dus als je een baan wordt aangeboden kun je er zeker van zijn dat wij al het mogelijke doen om je carrière verder te ontwikkelen. Je begint met twee maanden opleiding om je de verschillende aspecten van ons bedrijf te helpen begrijpen, en dan krijg je alle gelegenheid om te laten zien wat jij kunt doen om met ons vooruitgang te boeken.

“Wij werken als team- zonder gesloten deuren.
we kiezen onze mensen met grote zorg en wij
vertrouwen erop dat jij zelf je tijd kunt indelen op de manier
die de beste resultaten oplevert.”

Chris Swan, CEO