Management Team:

Werken als manager bij BBA biedt een geweldige kans om binnen een dynamische werkomgeving je leidinggevende- en financiële vaardigheden te ontwikkelen. Onze managers krijgen de bevoegdheid om snelle en saillante aanbevelingen te doen om de gang van zaken bij BBA te verbeteren. Wij werven diverse managementfuncties, van adjunct Country Managers, Country Managers en Global Managers, tot leidinggevenden van onze Finance-, HR- en Supply Chain-afdelingen.


Elk van onze 11 locaties wordt gerund door een Country Manager, die de volle verantwoordelijkheid draagt voor de dag-tot-dag werking van hun werkplaats. Van het motiveren van hun multi-disciplinaire en hoogopgeleide teams, tot het beheer van hun financiën en het creëren van innovatieve marketing strategieën, onze Country Managers spelen een centrale rol in de ontwikkeling en het besturen van het bedrijf. Wij stimuleren bedrijfsopvolging en moedigen het aanwijzen van adjuncten aan om een manager te ondersteunen en voortgang binnen het bedrijf mogelijk te maken.


Country managers leggen verantwoording af aan onze Global Directors, die toezicht houden op de werking van alle 11 vestigingen en het succes van het bedrijf als geheel managen. Op regelmatige basis naar onze locaties reizen betekent dat onze directors hands-on ondersteuning kunnen bieden en indien nodig training kunnen verstrekken. Het is essentieel dat ons wereldwijde team flexibel is en bereid om op het laatste moment op een vliegtuig te stappen om te helpen.

“Wij werken als team- zonder gesloten deuren.
we kiezen onze mensen met grote zorg en wij
vertrouwen erop dat jij zelf je tijd kunt indelen op de manier
die de beste resultaten oplevert.”

Chris Swan, CEO